ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

🔶  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Phí 500.000 VNĐ

 

🔶 Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

🔶 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
🔶 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
🔶 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

      🔶 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING…..  LOADING….. 
   26/07/2019 Đầu 9-Đuôi 0  Win Đuôi 0
   25/07/2019 Đầu 4-Đuôi 7 Miss
   24/07/2019 Đầu 6-Đuôi 1 Win Đầu 6-Đuôi 1 
   23/07/2019 Đầu 7-Đuôi 9 Win Đầu 7
   22/07/2019 Đầu 2-Đuôi 1 Miss
   21/07/2019 Đầu 7-Đuôi 8 Miss
   20/07/2019 Đầu 0-Đuôi 5 Win Đầu 0-Đuôi 5
   19/07/2019 Đầu 3-Đuôi 2 Win-Đuôi 2 
   18/07/2019 Đầu 9-Đuôi 5 Miss
   17/07/2019 Đầu 0-Đuôi 9 Win Đầu 0-Đuôi 9
   16/07/2019 Đầu 5-Đuôi 9 Win Đầu 5
   15/07/2019 Đầu 6-Đuôi 3 Miss
   14/07/2019 Đầu 4-Đuôi 2 Win-Đuôi 2
   13/07/2019 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đầu 9-Đuôi 7
   12/07/2019 Đầu 8-Đuôi 9 Win Đầu 8-Đuôi 9
   11/07/2019 Đầu 5-Đuôi 4 Miss
   10/07/2019 Đầu 0-Đuôi 6 Win Đuôi 6
   09/07/2019 Đầu 6-Đuôi 2 miss
   08/07/2019 Đầu 8-Đuôi 3 Win Đầu 8-Đuôi 3
   07/07/2019 Đầu 0-Đuôi 5 Win Đầu 0-Đuôi 5
   06/07/2019 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đầu 9-Đuôi 7
   05/07/2019 Đầu 3-Đuôi 7 Win Đầu 3-Đuôi 7
   04/07/2019 Đầu 0-Đuôi 3 miss
   03/07/2019 Đầu 7-Đuôi 7 miss
   02/07/2019 Đầu 7-Đuôi 8 Win Đầu 7-Đuôi 8 
   01/07/2019 Đầu 0-Đuôi 1 miss
   30/06/2019 Đầu 2-Đuôi 2 Win Đầu 2-Đuôi 2
   29/06/2019 Đầu 2-Đuôi 8 miss
   28/06/2019 Đầu 5-Đuôi 0 miss
   27/06/2019 Đầu 1-Đuôi 6 Win Đuôi 6
   26/06/2019 Đầu 9-Đuôi 5 Win Đầu 9-Đuôi 5 
   25/06/2019 Đầu 5-Đuôi 6 miss
   24/06/2019 Đầu 3-Đuôi 3 miss
   23/06/2019 Đầu 6-Đuôi 2 miss
   22/06/2019 Đầu 0-Đuôi 4 Win Đầu 0-Đuôi 4
   21/06/2019 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8-Đuôi 6
   20/06/2019 Đầu 4-Đuôi 6 miss
   19/06/2019 Đầu 5-Đuôi 3 Win Đầu 5-Đuôi 3
   18/06/2019 Đầu 2-Đuôi 3 miss
   17/06/2019 Đầu 7-Đuôi 4 Win Đầu 7-Đuôi 4
   16/06/2019 Đầu 7-Đuôi 7 Win Đầu 7-Đuôi 7
   15/06/2019 Đầu 0-Đuôi 2 Win Đầu 0
   14/06/2019 Đầu 0-Đuôi 1 Win Đầu 0-Đuôi 1
   13/06/2019 Đầu 1-Đuôi 9 Win Đuôi 9
   12/06/2019 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đuôi 8
   11/06/2019 Đầu 1-Đuôi 4 Win Đầu 1-Đuôi 4
   10/06/2019 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đầu 9-Đuôi 7
   09/06/2019 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3-Đuôi 8
   08/06/2019 Đầu 8-Đuôi 1 miss
   07/06/2019 Đầu 7-Đuôi 3 Win Đầu 7-Đuôi 3
   06/06/2019 Đầu 4-Đuôi 8 Win Đầu 4
   05/06/2019 Đầu 6-Đuôi 0 Win Đầu 6
   04/06/2019 Đầu 8-Đuôi 6 Win Đầu 8-Đuôi 6
   03/06/2019 Đầu 7-Đuôi 3 Win Đầu 7-Đuôi 3
   02/06/2019 Đầu 5-Đuôi 7 Win Đầu 5-Đuôi 7  
   01/06/2019 Đầu 9-Đuôi 7 Win Đầu 9
   31/05/2019 Đầu 0-Đuôi 5 Win Đầu 0-Đuôi 5 
   30/05/2019 Đầu 2-Đuôi 8 Win Đầu 2
   29/05/2019 Đầu 4-Đuôi 6 Win Đầu 4-Đuôi 6
   28/05/2019 Đầu 5-Đuôi 8 Win Đầu 5-Đuôi 8
   27/05/2019 Đầu 4-Đuôi 7 Win Đầu 4-Đuôi 7
   26/05/2019 Đầu 6-Đuôi 2 Win Đầu 6
   25/05/2019 Đầu 3-Đuôi 4 Win Đầu 3
   24/05/2019 Đầu 6-Đuôi 3 Win Đầu 6-Đuôi 3
   23/05/2019 Đầu 8-Đuôi 3 Win Đầu 8-Đuôi 3
   22/05/2019 Đầu 9-Đuôi 9 miss
   21/05/2019 Đầu 3-Đuôi 8 Win Đầu 3
   20/05/2019  Đầu 6-Đuôi 5 Win Đầu 6
   19/05/2019 Đầu 1-Đuôi 2 Win Đầu 1-Đuôi 2
   18/05/2019 Đầu 4-Đuôi 9 Win Đầu 4-Đuôi 9
   17/05/2019  Đầu 3-Đuôi 2 Win Đầu 3-Đuôi 2
   16/05/2019  Đầu 4-Đuôi 6 miss
   15/05/2019  Đầu 1-Đuôi 9 Win Đầu 8-Đuôi 2
   14/05/2019  Đầu 8-Đuôi 2 Win Đầu 8-Đuôi 2
   13/05/2019  Đầu 6-Đuôi 8 Win Đầu 6-Đuôi 8
   12/05/2019  Đầu 5Đuôi 7 miss
   11/05/2019  Đầu 0-Đuôi 0 Win Đầu 0-Đuôi 0
   10/05/2019  Đầu 3-Đuôi 5 Win Đầu 3-Đuôi 5
   09/05/2019  Đầu 5-Đuôi 2 Win Đầu 5-Đuôi 2
   08/05/2019  Đầu 5Đuôi 6 miss
   07/05/2019  Đầu 3-Đuôi 1 Win Đầu 3
   06/05/2019  Đầu 4-Đuôi 2 Win Đầu 4-Đuôi 2
   05/05/2019  Đầu 0-Đuôi 3 Win Đầu 0
   04/05/2019  Đầu 7-Đuôi 1 Win Đầu 7-Đuôi 1
   03/05/2019  Đầu 5-Đuôi 7 Win Đầu 5
   02/05/2019  Đầu 6-Đuôi 5 Win Đầu 6
   01/05/2019  Đầu 4-Đuôi 1 Win Đầu 4-Đuôi 1
   30/04/2019  Đầu 0-Đuôi 6 Win Đầu 0-Đuôi 6
   29/04/2019  Đầu Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
   28/04/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Miss
   27/04/2019  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
   26/04/2019  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đuôi 2
   25/04/2019  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
   24/04/2019  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
   23/04/2019  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
   22/04/2019  Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
   21/04/2019  Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
   20/04/2019  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
   19/04/2019  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
   18/04/2019  Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
   17/04/2019  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1
   16/04/2019  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
   15/04/2019  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
   14/04/2019  Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
   13/04/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
   12/04/2019  Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
   11/04/2019  Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
   10/04/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
   09/04/2019  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6
   08/04/2019  Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
   07/04/2019  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
   06/04/2019  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
   05/04/2019  Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5 
   04/04/2019  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 
   03/04/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
   02/04/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đuôi 3
   01/04/2019  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đuôi 0